Om Infoliten

Infoliten ble startet i 1998 og drives i dag som A/S av Lisbeth og Terje Rønhovde. Lisbeth skriver bøker og holder kurs, mens Terje har ansvaret for den daglige driften. Kjernedriften er forlagsvirksomhet og kurs.

Lisbeth har embetseksamen i spesialpedagogikk. Hun har undervist på spesialskoler og i vanlige skoler, arbeidet som konsulent i Statped og pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT for grunnskolen. Terje har hovedfag i sosialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han har vært lærer i ulike skoleslag og jobbet som 1.konsulent og avd.leder ved Torshov kompetansesenter.

Lisbeth er en meget etterspurt kursholder. Hun har en utpreget evne til å integrere ulike forståelsesmodeller og innfallsvinkler i arbeidet og vise hvordan dette kan omsettes til tiltak i hverdagen. Hun deler rikelig av sin omfattende kliniske erfaring og viser hva disse barna virkelig strever med.