PERSONVERNERKLÆRING

OM PERSONVERN    

 

 • Informasjon om General Data Protection Regulation – GDPR

Vi vil informere deg eller dere som har kjøpt, skal kjøpe bøker, bestille kurs eller på annen måte har vist interesse for vår virksomhet om hvordan vi behandler personopplysninger.

Fra 1. juli 2018 gjelder GDPR i Norge. GDPR ble gjort gjeldene i EU fra 25. mai 2018. Forordningen som er gjort til gjeldene lov i Norge skjerper kravene til til oss som firma mht. hvordan vi skal behandle personopplysninger. Det er viktig for InfolitenBOK at dine personopplysninger blir behandlet på en måte som gjør at du føler deg trygg på at din integritet blir ivaretatt i overensstemmelse med gjeldene personvernregler.

For at du skal føle deg trygg på hvordan InfolitenBOK behandler dine opplysninger, vil beskrive hva som faktisk gjelder.

 

 • Informasjon til deg som kunde

Infoliten as praktiserer åpenhet rundt vår behandling av personopplysninger. Du som kunde skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg.Dette skrivet er derfor tilgjengelig på vår nettside. Hvis du som kunde er i kontakt med oss på annen måte enn bestilling på nett, skal det alltid gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysninger om deg samles inn.

 

 • Firmainformasjon

Firmanavn: Infoliten as også identisk med InfolitenBOK.

Organisjonsnr.: 998568404

Adresse: Fiolveien 3A, 1825 Tomter

Kontakt: terje.ronhovde@online.no eller 41552738

 

 • Behandling av personopplysninger

Hvilke opplysninger lagres?

Når du bestiller bøker eller kurs lagrer vi følgende opplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Kilden vi har om våre kunder er kunden selv, ved at kunden selv gir opplysninge ved bestilling på nettet, eller ved peronlig kontakt med oss.

 

Hvorfor lagres disse opplysningene?

Personopplysninger vi får av deg anvendes for å kunne administrere bestillinger, fakturering, sende ut nyhetsbrev, kommentarer til dagsaktuelle forhold etc. Personopplysningene anvendes også for å kunne svare på spørsmål og synspunkter via telefon eller e-post.

 

Hvem får tilgang til opplysningene?

Infoliten AS deler ikke registrerte personopplysninger med andre. Ingen opplysninger gis heller til et såkalt tredjeland (land utenfor EU/EØS).

 

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Personopplysningene om deg skal kun oppbevares så lenge det er behov for det ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes.

InfolitenBOK kan oppbevare opplysninger i minst 5 år ut fra de forpliktelser vi har etter gjeldene bokføringsregler.

 

Henvendelser og markedsføring

InfolitenBOK vil etter den grad det er tillatt etter gjeldene lovgivning kunne sende markedsføringshenvendelser, så lenge kundeforholdet består.

 

 • Dine rettigheter som kunde

 

 • Du rett til å kreve en kopi av de personopplysninger vi har om deg

 

 • Hvis vi har feil eller ufullstendig informasjon om deg, har du når som helst rett til korrigering

 

 • Under visse vilkår har du rett til sletting

 

 • Under visse vilkår har du rett til å trekke ditt samtykke og dermed kreve at opplysninger slettes.

 

 • Du har rett til å kreve overføring av personopplysninger om deg til andre (dataportabilitet).

 

 • Du har rett til å klage til tilsynsmyndighet, Datatilsynet (datilsynet.no) , hvis du er uenig i måten i måten vi behandler opplysninger om deg,