LES OM VÅRE BØKER

Ny bok!

Høye topper og dype daler – Livet med sykdom og ervervet hjerneskade

 

Merete Holmsen - Lisbeth Iglum Rønhovde

kr 279,-

Boken gir innblikk i hva ervervet hjerneskade etter sykdom er og hvordan livet med en slik skade kan arte seg i praksis. Ikke sjelden gir ervervet hjerneskade vansker med språk, kognitiv fungering og utfordringer på rekke av dagliglivets områder.

Boken er skrevet i et enkelt språk som gjør den lesevennlig for personer med ervervet hjerneskade.

Den er også et nyttig bidrag til forståelse for pårørende og saksbehandlere i ulike etater, logopeder, ergo- og fysioterapeuter, samt helsepersonell som møter pasientgruppen i sitt arbeid.

Bestill boken her

Ny bok!

Det er ord bak bokstavene

Lisbeth Iglum Rønhovde - Åsne Midtbø Aas

kr 264,-

Boken er en håndbok for barn og ungdom om dysleksi. Den gir tips og veiledning til dem som selv har dysleksi, og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Boken har rikelig med sitater av unge som har dysleksi om hvordan de har det i hverdagen. 

Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer godt for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt dysleksidiagnosen. Bildene til animatøren Mads Johan Øgaard, som selv har dysleksi, forteller sin egen historie om livet med denne diagnosen.

Bestill boken her

Ny bok!

Dannelsesfilosofi – et sosialpedagogisk perspektiv

Roger Mathiesen

kr 340,-

Boken er ment som bidrag til den sosialpedagogiske diskursen spesielt, og den pedagogiske diskursen generelt. Dannelsesbegrepet har fått en renessanse de siste årene. Mathiesen ønsker å vise at sosialpedagogikken har sin dannelsesfilosofi. Lykurg, Platon og Aristoteles presenteres som sosialpedagogikkens forfedre, og som inspirasjonskilde for sosialpedagogikkens første talsmenn i Tyskland. Karl Mager, Friedrich Diesterweg og Paul Natorp anses å være blant de første. Boken tar utgangspunkt i nyere tids forståelse av uttrykket sosialpedagogikk. Her stilles blant annet spørsmålet om sosialpedagogikk betyr styring av individet. Sammen med oppfatningen om at sosialpedagogikk eksisterer i en moderat og en autoritær variant, viser Mathiesen at dette aktualiserer viktige problemstillinger i pedagogisk filosofi. Med et kapittel om dannelsesbegrepet utgjør bokens første kapitler en referanseramme som kan leses inn i presentasjonen av sosialpedagogikkens dannelsesfilosofi. I bokens siste kapittel presenteres Paul Natorp. I hans dannelsesfilosofi belyses noen av de spørsmålene og problemstillingene som stilles i de foregående kapitlene.

Boken hører til i kategorien pedagogisk filosofi/pedagogisk idéhistorie. Den er relevant for pedagogikkstudiene ved høgskoler og universitet.

Roger Mathiesen er førsteamanuensis emeritus ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for pedagogikk – Lillehammer. Han har publisert artikler og bøker om sosialpedagogikk siden 1990-tallet.

Bestill boken her

Ny og utvidet utgave!

Tett på - hele dagen

Marit Kronen

kr 264,-

I forordet skriver forfatteren Marit Kronen: Det er seks år siden Tett - på hele dagen!  kom ut. Heldigvis skjer det utvikling. Ting skjer både på lovområdet, i forhold til utredning av vansker og kunnskap om gode tiltak. Det blir dessuten flere av oss assistenter. Vi lærer også, og denne nye versjonen av Tett på -  hele dagen  forsøker å ta med seg en del av dette. Dette er fortsatt boka jeg ønsket meg som fersk assistent på Bleiker videregående skole i Asker en gang midt på nittitallet».

Boken er godt mottatt av assistenter og andre i skoleverket.

Bestill boken her

Ny og utvidet utgave!

Sosiale antenner har mange frekvenser

Lisbeth Iglum Rønhovde, Ellen Ekevik

kr 264,-

Boken er en håndbok for ungdom om autismespekterforstyrrelser (ASD) tidligere Asperger syndrom. Den gir tips og veiledning til dem som selv har diagnosen ASD og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Boken har rikelig med sitater av unge som har ASD om hvordan de har det i hverdagen og er illustrert med fargerike fotografier. 

Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt autismespekterforstyrrelser.

Bestill boken her

Tål mine TICS, takk!

Lisbeth Iglum Rønhovde, Andre Jensen (Illustratør)

kr 246,-

Boken er en håndbok for ungdom om Tourettes syndrom (TS). Den gir tips og veiledning til dem som selv har diagnosen og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Her kan du blant annet finne svar på om man kan redusere tics og stress, om man kan klare seg bra selv om man har TS, om hvordan det er å ha TS på skolen, og hva du kan gjøre for å hjelpe personer med TS. Boken har rikelig med sitater av unge som har TS om hvordan de har det i hverdagen og er gjennomillustrert med tegninger som forteller sitt om livet med TS.

Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt diagnosen Tourettes syndrom.

Bestill boken her

Ti tanker i hue og ingen på papiret!

Lisbeth Iglum Rønhovde, Andre Jensen (Illustratør)

kr 246,-

Boken er en håndbok for ungdom om ADHD. Den gir tips og veiledning til dem som selv har diagnosen og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige. Boken har rikelig med sitater av unge som har ADHD om hvordan de har det i hverdagen og er gjennomillustrert med tegninger som forteller sitt om livet med ADHD.

Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Boka passer for den som har diagnosen selv og for medelever, venner, søsken og annen familie. For lærere, assistenter og andre fagpersoner er boken en rask måte å sette seg inn i det viktigste rundt diagnosen ADHD.

Bestill boken her

Boken om Sirius

Lisbeth Iglum Rønhovde, Marianne Mysen (Illustratør)

kr 198,-

Dette er en bok for barn med diagnosen AD/HD eller annen utfordrende atferd, deres foreldre og søsken, og lærere. Boken består av en introduksjon der leseren blir presentert for Sirius. Så følger to separate fortellinger om ham, og en faktadel beregnet på lærere og foreldre.

Bestill boken her

Sirius i barnehagen

Lisbeth Iglum Rønhovde, Marianne Mysen (Illustratør)

kr 198,-

Sirius går i barnehagen men motsetning til alle de andre barna har han ADHD. Noe som gjør at det er vanskelig for han å sitte stille, eller å konsentrere seg med andre. De voksne i barnehagen legger aktiviteter til rette for han slik at det blir lettere å leke for alle.

Bestill boken her

Sirius i farta

Lisbeth Iglum Rønhovde

kr 198,-

Sirius ser ut som alle de andre barna, men inne i seg har han et problem som kalles AD/HD. Noen sier at han er både uoppmerksom og hyperaktiv. Det er derfor Sirius oftere enn andre barn blir utålmodig og bråkete. Det er derfor han oftere enn andre ikke finner frem bøkene sine, ikke gjør det han skal i timene, krangler med søsknene sine eller plutselig gjør ting som andre syns er dumme, barnslige eller farlige.

Sirius - i farta handler om Sirius i forhold til søsken og jevnaldrende. Boken har også en faktadel beregnet på foreldre, søsken og lærere

Bestill boken her

Boken om Stella

Lisbeth Iglum Rønhovde

kr 246,-

Boka handler om ti år gamle Stella, som har diagnosen ADHD. Fortellingene om Stella viser jenters ADHD i barneskolen, og hvordan kosthold kan bidra til å gjøre familiens spisesituasjoner mer positive. Boka har også en faktadel med forskningsbasert kunnskap om jenter med ADHD. Boka er skrevet for jenter med ADHD, deres foreldre, søsken, lærere og klassekamerater.

Bestill boken her

Tourettes syndrom: Er jeg egentlig så annerledes?

Skrevet av Joseph Nutaitis (med hjelp av mamma og pappa)
Oversatt og bearbeidet av Lisbeth Iglum Rønhovde

kr 198,-

Boka handler om Tourettes syndrom og har parallell tekst på norsk og engelsk.

Her kan du blant annet finne svar på om man kan redusere tics og stress, om man kan klare seg bra selv om man har TS, om hvordan det er å ha TS på skolen, og hva du kan gjøre for å hjelpe personer med TS. Boka passer for den som har diagnosen selv, og for venner, slektninger, lærere og andre fagpersoner.

Boken er et personlig innspill fra en ung gutt med TS. Vi får et innblikk i livet hans, i tankene hans og i fremtidsdrømmer. Boken er utformet så den kan også brukes til lesetrening på engelsk for elever på mellom- og ungdomstrinnet!

Bestill boken her

Jeg er så mye mer enn min ADHD-diagnose.

Sebastian Igafo-Te'o
Oversatt av Lisbeth Iglum Rønhovde

kr 198,-

Forfatteren er en 12 år gammel gutt med ADHD. Her gir han oss et innblikk i livet hans, i tankene og fremtidsdrømmene. Parallell tekst på norsk og engelsk

Boken er et personlig innspill fra en ung gutt med ADHD. Vi får et innblikk i livet hans, i tankene hans og i fremtidsdrømmer. Boken er utformet så den kan også brukes til lesetrening på engelsk for elever på mellom- og ungdomstrinnet! Inne i et tilsynelatende vanskelig barn kan det finnes et talentfullt barn som kan gi både glede og inspirasjon til andre.

Bestill boken her