Hva kan vi tilby?

Kjernedriften er forlagsvirksomhet, men vi tar også enkelte kursoppdrag.