Alle jeg har snakket med har vært suverent godt fornøyde!! Men som assistentene «mine» sa, altså på skolen der jeg jobber; ALLE skulle vært der, fra rektor og inspektør og helt ned til grasrota. Og de sa at timene hadde fløyet, og det er godt gjort på en lørdag!