NY BOK – NY BOK – NY BOK

Boken gir innblikk i hva ervervet hjerneskade etter sykdom er og hvordan livet med en slik skade kan arte seg i praksis. Ikke sjelden gir ervervet hjerneskade vansker med språk, kognitiv fungering og utfordringer på rekke av dagliglivets områder.
Boken er gjennomillustrert og skrevet i et enkelt språk. Begge deler for å gjøre den ekstra lesevennlig for personer med ervervet hjerneskade.
Den er også et nyttig bidrag til forståelse for pårørende og saksbehandlere i ulike etater, logopeder, ergo- og fysioterapeuter, samt helsepersonell som møter pasientgruppen i sitt arbeid.