Takk for at du kom og delte din overflod av kunnskap, klokskap og erfaringer.