En liten påminnelse:

«på baklomma»-bøkene vil alltid være nyttig –  uansett om du arbeider med problematikken til daglig.